Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KABE Stone+

Vi skifter lige nu producent på dele af KABE Stone+. Derfor er KABE Stone+ midlertidigt taget af markedet! Ved projekter vedrørende gulve, møbler og andre arealer uden for vådzone, kan KABE Stone benyttes. 

KABE Stone+ 

KABE Stone+ er en indfarvet spartel med en slidresistent og vedligeholdelses-venlig overfladebehanding. KABE Stone+ er det eneste produkt i sortimentet, der er 100% vandtæt, og derfor ideelt til udførelse i vådzone. Vær opmærksom på, at vådrumssikring er et lovkrav i Danmark, og du bør derfor sikre dig, at arealet er vådrumssikret inden påføring af KABE Stone+. 

KABE Stone+ købes i sæt, som består af primer, indfarvet spartel og topcoat. Topcoaten fås i både mat og blank. KABE Stone+ er udviklet som et gør-det-selv produkt. Derfor består produktet udelukkende af 1-komponente enheder, der er klar til brug. 100% vandtæthed kræver korrekt udførelse og afslutning omkring afløb. Rådfør dig eventuelt med en fagperson ved usikkerhed omkring dette.  

 

Med KABE Stone+ får du en lakeret overflade, der kræver omtanke ved brug. Til trods for, at KABE Stone+ er vandtæt, anbefaler vi, at man undgår uafbrudt vandpåvirkning. Derudover bør man undgå stød, slag og anden kontakt med spidse og skarpe genstande, da det kan ridse den lakerede overflade. Et tredje lag topcoat kan påføres på arealer, der er udsat for stort slid. 

For et godt resultat, er det en forudsætning at underlaget er stabilt, 100% jævnt, tørt og uden støv samt olieholdige eller løse materialer. Det vil sige, at overflader med fliser skal udjævnes til plan bund, før KABE Stone+ påføres. Produktet er velegnet til overflader, der kræver elasticitet. Her kan nævnes gips, cement samt træ. Vi anbefaler, at man læser brugsguide og FAQ grundligt inden start.

 

Farvekort

Brugsguide

Her kan du læse hele processen for KABE Stone+.