Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KABE Stone serien

KABE Stone

KABE Stone er en indfarvet spartel med en speciel overfladebehandling, der giver en lækker og stærk overflade. Stone-produkterne er langt stærkere end både KABE og KABE Raw og kan derfor bruges på langt flere overflader. Produkterne er særligt velegnede til gulve, møbler, køkkenborde samt vægge udsat for ekstraordinært slid. F.eks. bag et komfur. 

KABE Stone købes i sæt bestående af Primer, indfarvet spartel, Basecoat og Topcoat. KABE Stone er udviklet som et gør-det-selv produkt. Derfor består produktet udelukkende af 1-komponente enheder, der er klar til brug. Du behøver hverken håndværksmæssig erfaring eller avanceret værktøj, for at udføre KABE Stone. 

KABE Stone er nem at vedligeholde og binder godt til de fleste overflader. For et godt resultat, er det dog en forudsætning at underlaget er stabilt, 100% jævnt, tørt og uden støv samt olieholdige eller løse materialer. Det vil sige, at overflader med f.eks. fliser skal udjævnes til plan bund, før KABE Stone påføres. Til dette kan KABE Stone Base benyttes.

Produktet er velegnet til overflader, der kræver elasticitet. Her kan nævnes gips, cement og træ. KABE Stone kan påføres på parketgulv og lignende stabile gulvtyper. Ustabile overflader, som f.eks ældre plankegulve, skal stabiliseres før KABE Stone påføres. Vi anbefaler, at man læser brugsguide og FAQ grundligt, samt ser vores instruktionsvideo, inden start.

KABE Stone Raw

KABE Stone Raw bygger på de samme filosofier som KABE Stone og består af de samme grundelementer. Produktet er knap så glat i overfladen, som KABE Stone, grundet sin grovere struktur. Med Stone Raw kan man derfor skabe et mere stofligt og levende udtryk.

KABE Stone Raw købes i sæt bestående af Primer, indfarvet spartel, Basecoat og Topcoat. Du behøver hverken håndværksmæssig erfaring eller avanceret værktøj for at udføre KABE Stone Raw. Raw versionen kan lige frem være en del nemmere at udføre, da den grovere struktur gør det nemmere at skabe en levende effekt og ensartet lagtykkelse. 

KABE Stone Raw er nem at vedligeholde og binder godt til de fleste overflader. For et godt resultat, er det dog en forudsætning at underlaget er stabilt, 100% jævnt, tørt og uden støv samt olieholdige eller løse materialer. Det vil sige, at overflader med f.eks. fliser skal udjævnes til plan bund, før KABE Stone påføres. Til dette kan KABE Stone Base benyttes.

KABE Stone Raw udføres på samme måde som KABE Stone og kan bruges på samme overflader. Produktet fås i de samme 16 farver som KABE Stone, som kan ses hos alle Stone forhandlere. 

Vi anbefaler, at man læser brugsguide og FAQ og ser denne video inden start.
 

Concrete Stone.jpg
Concrete Stone Raw.jpg
 

Farvekort

Brugsguide

Her kan du læse hele processen for KABE Stone og KABE Stone Raw