Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KABE Stone

KABE Stone

KABE Stone er en indfarvet spartel med en speciel overfladebehandling, der giver en lækker og stærk overflade. KABE Stone er langt stærkere end både KABE og KABE Raw og kan derfor bruges på langt flere overflader. Produktet er særligt velegnet til gulve, møbler, køkkenborde samt vægge udsat for ekstraordinært slid. F.eks. bag et komfur. 

KABE Stone købes i sæt, som består af primer, indfarvet spartel og topcoat. KABE Stone er udviklet som et gør-det-selv produkt. Derfor består produktet udelukkende af 1-komponente enheder, der er klar til brug. Du behøver hverken håndværksmæssig erfaring eller avanceret værktøj, for at udføre KABE Stone. 

 

KABE Stone er nem at vedligeholde og binder godt til de fleste overflader. For et godt resultat, er det dog en forudsætning at underlaget er stabilt, 100% jævnt, tørt og uden støv samt olieholdige eller løse materialer. Det vil sige, at overflader med f.eks. fliser skal udjævnes til plan bund, før KABE Stone påføres. 

Produktet er velegnet til overflader, der kræver elasticitet. Her kan nævnes gips, cement og træ. KABE Stone kan påføres på parketgulv og ligende stabile gulvtyper. Ustabile overflader, som f.eks ældre plankegulve, skal stabiliseres før KABE Stone påføres. Vi anbefaler, at man læser brugsguide og FAQ grundligt inden start.

 

Farvekort

Brugsguide

Her kan du læse hele processen for KABE Stone.