Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KABE Stone

KABE Stone

KABE Stone er en indfarvet spartel med en slidresistent overfladebehanding, der giver en lækker og stærk overflade. KABE Stone er langt stærkere end både KABE og KABE Raw og kan derfor bruges på de fleste overflader. Produktet er særligt velegnet til gulve, møbler og vægge samt overflader i vådrumszone.

KABE Stone er desuden ideelt til udførelse af køkkenborde samt vægge bag et komfur. Produktet tåler høj varme og kan rengøres med milde rengøringsmidler. 

 

 

KABE Stone er særdeles slidresistent og binder godt til stort set alle overflader. Produktet er velegnet til overflader, der kræver elasticitet. Her kan nævnes gips, cement, træ samt metaloverflader. KABE Stone er fleksibelt og tilpasser sig til en vis grad det underliggende materiales volatilitet. 

KABE Stone købes i sæt, som består af primer, indfarvet spartel og topcoat. Topcoaten fås i både mat og blank. Produktet kan udføres af alle der vil. Vi anbefaler, at man læser brugsguide og FAQ grundligt inden start.

 

Farvekort

Brugsguide

Her kan du læse hele processen for KABE Stone.